Nykodým David

Nykodým David

2005

Přezdívka "Dave"