SPORTOVNÍ PROHLÍDKA S KLID. EKG v Torneru 11.8.2017 pátek

03.08.2017 11:32

S sebou si hráči opět přinesou ranní moč,vstupní dotazník (pokud ještě nebyli v Torneru) a poslední zprávu od specialistů

(pokud tam jsou vedeni- kardiologie/alergologie/endokrinologie…). DOTAZNÍK-sport.docx (15345)

Turek Jan 2006 16:00

Eisner Filip 2006 16:15

Kincl Jakub 2005 16:30

Mraček Miroslav 2005 16.45

Kulhánek Matěj 2007 17:00

Novotný Vojta 2006 17:15

Sedláček Tomáš 2005 17:30

Bouša Kryštof 2005 17:45

Zelingr Jakub 2006 18:00

FK UL – SPORTOVNÍ PROHLÍDKY S KLID. EKG
pátek – 11.8.2017
Turek Jan 16:00
Eisner Filip 16:15
Kincl Jakub 16:30
Šefl Adam 16.45
Kulhánek Matěj 17:00
Novotný Vojta 17:15
Sedláček Tomáš 17:30
Seidl Lukáš 17:45
Mraček Miroslav 18:00
Bouša Kryštof 18:15
Zelingr Jakub 18:30